đề về đầu 4 hôm sau đánh con gì?

đề về đầu 4 hôm sau đánh con gì?

Dề về đầu 4 hôm sau đánh con gì?